SākumlapaJūsuLapas karte En
Sākums > BalticGrid II projekts > Pieejams jauns lietotāju ceļvedis latviešu valodā.  
Jaunais lietotāju ceļvedis ir pieejams šeit (atjaunots 05.12.2008)

Kas tas ir?

Šis dokuments ir sagatavots projekta "GRID aprēķinu vide: teorija, metodes, pielietojumi Nr: VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000055/027 ietvaros kā Latvijas Grid lietotāju ceļvedis, kurš sniedz ieskatu Grid tehnoloģijās. Dokumentā apkopota informācija par sertifikāta iegūšanas, autentificēšanās, aplikācijas vai darba (job) iesniegšanas un rezultātu, datu apstrādes procesiem.


Atbalsts?

Lai mēs pēc iespējas veiksmīgāk varētu uzturēt jauno lietotāju atbalstu, lūgums savus jautājumus un lietotāja ceļveža atsauksmes un ieteikumus sūtīt:

    Edgaram Znotam
    E-mail: edgars.znots@lumii.lv
    PGP key ID: 95139E69
    PGP key fingerprint: B560 CAC6 59C1 4588 9D1A F600 59E8 27E1 9513 9E69

    Danai Ludvigai
    E-mail: dana.ludviga@lumii.lv
    PGP key ID: A1EADC43
    PGP key fingerprint: 9AF3 098D B524 DBE0 C8D4 6C75 4958 6E5A A1EA DC43