SākumlapaJūsuLapas karte En
Sākums > BalticGrid II projekts > 19th EUGridPMA Meeting 2010.gadā notika Rīgā LU MII telpās no 19.-20.aprīlim.  
19th EUGridPMA Meeting notika Rīgā LU MII telpās no 19.-20.aprīlim, 21.aprīlī semināra dalībnieki apmeklēja Rīgas skaistākās vietas. Seminārā piedalījās 25 dalībnieki, no kuriem lielākā daļa (20 dalībnieki), sakarā ar dabas katastrofu, piedalījās video konferencē. Seminārā tika apspriestas vadlīnijas un procedūras digitālo parakstu lietošanas drošības paaugstināšanai, iespējai tos lietot ne tikai fizisku personu, bet arī datoru (serveru) un programmatūras (servisu) autentifikācijai un autorizācijai, kā arī tika prezentēti Latvijas e-vides sertifikātu autoritātes (CALG) iekšējā audita rezultāti.
 
EUGridPMA ir Eiropas zinātniskās e-vides (Grid) autentifikācijas autoritāšu (Certification Authorities – CA) organizācija. Tās sastāvā ir vairāk kā 30 Eiropas valstis. 2-4 reizes gadā tā rīko seminārus katru reizi citā valstī, lai apspriestu Eiropas zinātniskās e-vides autentifikācijas tehnoloģijas un procedūras, veiktu savstarpējos drošības auditus, kā arī izstrādātu vadlīnijas digitālo parakstu lietošanai Eiropas zinātniskajā e-vidē. Nākamais EUGridPMA seminārs ir plānots šā gada septembrī (20.-22.) Zagrebā, Horvātijā.