SākumlapaJūsuLapas karte En
Sākums > EGI-InSPIRE projekts > 2011.gadā no 11.-14.aprīlim Viļņā (Lietuva) norisinājās EGI User Forum.  
2011.gadā no 11.-14.aprīlim Viļņā (Lietuva) norisinājās EGI User Forum. Šo EGI lietotāju sabiedrībai noderīgo pasākuma organizē EGI.eu, Viļņas Universitāte un LITNET ar EGI-InSPIRE un European Middleware Initiative projektu un vietējā sekretariāta BAIP atbalstu.

Konferencē tika pulcēti Eiropas režģa skaitļošanas lietotāji, izstrādātāji un skaitļošanas resursu īpašnieki ar mērķi uzlabot to savstarpējo sadarbību. Tika prezentētas jaunas idejas un tehniskie risinājumi aprēķinu veikšanai režģa vidē. Īss apskats par nozīmīgākajām apspriestajām tēmām:

* EMI Unified Middleware Distribution - gLite, ARC, Unicore, SRM, dCache, DPM, WebDAV, CREAM, StoRM, A-REX
Lai nodrošinātu savstarpējo savietojamību starp dažādiem skaitļošanas un datu glabāšanas resursiem režģī pieslēgtajos zinātniskajos skaitļošanas centros, patreiz tiek veidota uz standartiem bāzēta programmatūra - EMI UMD. Režģī pievienotie zinātniskie centri var izvēlēties, kuras no komponentēm uzstādīt un uzturēt. Datu glabāšanas resursu savietojamībai pieejams SRM (Storage Resource Manager) standarts un protokols, kurš jau ir realizēts un atbalstīts dCache, DPM un StoRM datu glabātuvju risinājumos. Alternatīvi tiek veidoti prototiprisinājumi datu glabātuvēm ar WebDAV protokola atbalstu. Savukārt skaitļošanas resursu savietojamībai tiek attīstīti tādi risinājumi kā gLite, ARC un Unicore. Latvijā skaitļošanas klāsteri šobrīd ir RTU ETF un LU MII, kuri darbojas gan uz gLite, gan ARC programmatūras. Šo programmrisinājumu jaunākās komponentes, CREAM un A-REX, ir bāzētas uz web servisu arhitektūras un nākotnē nodrošinās vieglāku integrējamību un savietojamību ar klienta aplikāciju izveidi aprēķinu iesūtīšanai un pārvaldei.
 
* Dokumentācijas un formālo procedūru izstrāde
Lai nodrošinātu drošu un vienveidīgu sadarbību starp daudzajiem skaitļošanas un datu glabāšanas resursu piegādātājiem un lietotājiem, joprojām notiek aktīvs darbs pie formālu procedūru un dokumentācijas izstrādes. Nozīmīgākā informācija, kura nepieciešama klāsteru administratoriem un režģa lietotājiem tiek veidota EGI Wiki portālā, līdzīgi kā informācija, kura pieejama Wikipedia enciklopēdijā.
 
* Administratoru un reģionālo monitoringa centru darbinieku apmācība
Konferences laikā notika vairākas apmācības un praktisko darbu trenniņnodarbības ar mērķi apmācīt klāsteru administratorus uzstādīt un uzturēt EMI UMD programmatūras komponentes, kā arī tika pasniegtas nepieciešamās iemaņas infrastruktūras darbspējas pārraudzības (monitoringa) veikšanai.
 
* StratusLab mākoņskaitļošanas projekts
Tā kā mūsdienās paralēli režģa aprēķiniem attīstās arī mākoņskaitļošana, un bieži vien arī zinātnisko aprēķinu veikšanai ir lietderīgi spēt izveidot virtuālu mākoņbāzētu infrastruktūru, EGI UF2011 konferences laikā tika prezentēti StratusLab projekta mākoņskaitļošanas risinājums, kurš spēj viegli un ātri dot zinātniekiem pieeju mākoņskaitļošanas videi. Nākotnē šāda tehnoloģija varētu tikt apvienota ar režģa arhitektūru, ļaujot datu centriem dinamiski izlemt, cik lielu skaitļošanas resursu daļu no datu centra piedāvāt lietotājiem režģa, un cik lielu daļu - mākoņinfrastruktūras veidā.
 
* Parallel NFS
Zinātnisko aprēķinu jomā allaž liela nozīme ir ne tikai skaitļošanas resursu jaudai, bet arī iespējai efektīvi pārvaldīt liela apjoma zinātnisko datu glabātuves. Tādēļ arī liela nozīme ir augstas veiktspējas un sadalītām klāsteru failsistēmām. Jau zināmās un izplatītas šādām lomām ir GPFS un Lustre failsistēmas, taču EGI User Forum 2011 sanāksmē tika arī apspriesta nesen izveidotā NFS 4.1 (Parallel NFS) failsistēma, kura ari piedāvā daudzas vērtīgas iespējas.
 
* GPGPU
Mūsdienās aizvien lielāka uzmanība tiek veltīta skaitļošanas aprēķinu veikšanai uz grafisko karšu bāzētiem aprēķinu akseleratoriem. Arī šoreiz konferencē tika apskatītas jaunākās aktualitātes CUDA un OpenCL GPGPU skaitļošanas valodās, pieejamajos izstrādes rīkos, un demonstrētas lietotāju aplikācijas, kuras jau veic aprēķinus, izmantojot šo tehnoloģiju.
 
* SAGA API
ASV Open Science Grid ietvaros ir izstrādāta C++/Python bibliotēka - SAGA, kura ļauj viegli izstrādāt lietojumprogrammas, kas jau pašas prot iesūtīt darbus režģa vidē. SAGA programmēšanas saskarne (API) jau vairākus gadus tiek veiksmīgi izmantots gan ASV, gan Eiropas mēroga zinātniskajos projektos. EGI UF2011 konferencē tika prezentēts SAGA API, kā arī demonstrēti aplikāciju izveides piemēri.
 
* MPI
EGI UF2011 tika arī apspriesti veidi, kā viegli un efektīvi klāsteros uzstādīt MPI daudzprocesoru skaitļošanas bibliotēkas un kā efektīvi veidot lietojumprogrammas, kuras spēj panākt maksimālu paātrinājumu no MPI izmantošanas.
 
* Galddatoru režģi
Lai gan vairumā gadījumu visā pasaulē režģos pieslēgtie resursi ir skaitļošanas centros īpaši izveidoti klāsteri, kuri sastāv no augstas veiktspējas serveriem, aizvien populārāka kļūst pieeja arī galddatorus izmantot kā papildresursu zinātnisko aprēķinu veikšanai. Vairumā lielo universitāšu ir daudz galddatoru, kurus izmanto darbinieki un studenti datorklasēs. Šie datori tiek nodarbināti galvenokārt tikai darbalaikā, un arī tad pārsvarā zem to maksimālās veiktspējas robežas. Laiku, kuru šie datori pavada gaidīšanas (idle) vai izslēgtā (standby/sleep/off) stāvoklī, varētu lietderīgi izmantot, tikmēr veicot uz tiem zinātniskos aprēķinus. Konferencē tika prezentēti vairāki šādi universitāšu līmeņa klāsteri, kuri izmanto atlikušo neizmantoto galddatoru skaitļošanas jaudu. Tika arī prezentēta iespējamā arhitektūra un risinājumi vesela režģa izveidei tieši no šāda veida resursiem.

Vairāk par pasākumu lasiet (media invitation).

Organizētāju atskats uz pasākumu.