SākumlapaJūsuLapas karte En
Sākums > Grid Latvijā > Aplikācijas  
Aplikācijas
Semti Kamols - Latviešu valodas analīze un semantiskā modelēšana

Šobrīd tīmekļa pasaulē viena no aktuālākajām tēmām ir semantiskā tīmekļa (Semantic Web) tehnoloģiju un tā servisu teorētiska un praktiska attīstība. Semantiskā tīmekļa tehnoloģiju mērķis ir padarīt tiešsaistē pieejamo decentralizēto un lielākoties nestrukturēto informāciju saprotamu ne tikai cilvēkiem, bet arī automatizētām datorprogrammām (aģentiem), tādējādi paverot ceļu masveidīgai informatīvo procesu automatizācijai visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs un sabiedrībā kopumā.

LU Matemātikas un informātikas institūtā ir uzsākts Valsts pētījumu programmas projekts SemTi-Kamols (Semantiskā tīmekļā projekts “Kamols”), kura galvenais uzdevums ir nodrošināt to, lai Latvijā izveidotās un sabiedriskā apritē ieviestās vispārējās ontoloģijas būtu iespējami modernākas un kvalitatīvākas, sekmējot semantiskā tīmekļa tehnoloģiju plašu un strauju ieviešanu.

SemTi-Kamols aprēķinu veikšanai izmanto gan lokālo xgrid klāsteri, gan arī BalticGrid infrasturtūru.

DNLP - prototips Prologa predikātu izplatīšanai

Vairāk informācijas DNLP mājas lapā.

Prolog-MPI - jaudīga Prolog vide, pielāgota aprēķiniem Grid tīklos

Vairāk informācijas Prolog-MPI  mājas lapā.