SākumlapaJūsuLapas karte En
Sākums > Grid Latvijā > Latvijas Grid projekts  
Latvijas Grid projekts

"Grid aprēķinu vide: teorija, metodes, pielietojumi"

Projekta realizēšanas laiks - no 2006.gada augusta līdz 2008.gada augustam.

Projekta kopsavilkums

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt zinātniski pamatotus risinājumus Latvijas nacionālajam Grid tīklam (aprēķinu un datu vadības infrastruktūra, kas apvieno sevī datortīklu, datu apmaiņas, skaitļošanas un informācijas resursus) un izveidot reāli strādājošu eksperimentālo Grid tīkla versiju, kā arī uzsākt šī tīkla ekspluatāciju.

Grid sniedz iespējas dinamiski savienot un izmantot dažādu organizāciju resursus lietojumprogrammu darbināšanai, kurām ir nepieciešami liela apjoma resursi, kas atsevišķas organizācijas speciālistiem nav pieejami. Šādu lietojumprogrammu izmantošana ir ļoti būtiska daudzās modernās zinātnes nozarēs, kas tiek apvienotas ar nosaukumu e-zinātne. Grid tīkla tehnoloģija attīstās ļoti strauji un jau ir nepieciešama ne tikai zinātniekiem, bet arī uzņēmējiem un valsts pārvaldes darbiniekiem.

Projekta gaitā tiks veikti pētījumi, lai nodrošinātu dažādu platformu Grid klasteru apvienošanu vienotā un optimizētā tīklā, lai praktiski realizētu optimālos starpprogrammatūras rīku izmantošanas risinājumus, lai veiktu lietojumprogrammu un lielu datu apjomu izmantošanas problēmu risinājumus Grid vidē, lai izveidotu Grid portālu un Grid lietotāju apkalpošanas centru ar tālāku perspektīvu to uzturēšanai, kā arī lai popularizētu Grid izmantošanas iespējas un nepieciešamību.

Projekta aktivitātes

 1. Dažādu platformu Grid klāsteru apvienošana vienotā un optimizētā tīklā
 2. Starpprogrammatūras rīku praktiskā realizācija
 3. Lietojumprogrammu un lielu datu apjomu izmantošanas risinājumu Grid vidē izstrāde
 4. Grid portāla un Grid lietotāju apkalpošanas centra izveide un uzturēšana
 5. Projekta rezultātu popularizēšana

Projekta nodevumi
1.gada nodevumi
 1. NorduGrid ARC starpprogrammatūra  - Programmatūras uzstādīšana un uzskaņošana - 1.aktivitāte

 2. Latvijas Grid Sertifikācijas autoritātes veidošana - Projekta pirmā gada rezultāti - 2.aktivitāte

 3. ANSYS gridizācija Migrating Desktop vidē - 3.aktivitāte

 4. ANSYS gridizācija - filma (angliski, liels fails, ~1Gb!) - 3.aktivitāte (VLC Media player - programma, ar ko noskatīties!)

 5. Grid portāla veidošana - Projekta pirmā gada rezultāti - 4.aktivitāte

 6. Projekta popularizēšanas pasākumi -Pirmā gada pārskats - 5.aktivitāte

 2.gada nodevumi

 1. Latvijas Grid Sertifikācijas autoritātes veidošana - Projekta otrā gada rezultāti  - 2.aktivitāte

 2. Latvijas Datu Grid - 3.aktivitāte

 3. ANSYS gridizācija - 3.aktivitāte

 4. Gridtīkls un tā izmantošana - 3.aktivitāte

 5. Grinder - automatizēta Grid darbu pārvaldības sistēma - 2.aktivitāte

 6. Projekta popularizēšanas pasākumi - Projekta otrā gada rezultāti - 5.aktivitāte

 7. Grid portāla un lietotāju apkalpošanas centra veidošnaa - Projekta otrā gada rezultāti - 4.aktivitāte

 8. Optimizētu XEN virtuālo mašīnu izmantošana - XEN virtuālo mašīnu pielāgošana ātrai sāknēšanai un minimālam atmiņas patēriņam uz Ubuntu Linux bāzes - 2.aktivitāte

 9. XEN veiktspēja - XEN virtualizācijas sistēmas veiktspējas novērtēšana - 1.aktivitāte

 10. Grid apmācības programma - 16.minūšu videomateriāls par ANSYS programmatūras izmantošanu grid vidē (liels izmērs!) - 5.aktivitāte

 11. Grid lietotāju ceļvedis - 5.aktivitāte