SākumlapaJūsuLapas karte En
Sākums > Vairāk par Grid > Grid tīkli pasaulē  
Grid tīkli pasaulē

Grid tīkla veidošanu globālajā līmeni organizē Atvērtais gridtīkla forums (Open Grid Forum). Tajā piedalās pārstāvji no 50 valstu akadēmiskajām un komerciālajām organizācijām un kopīgi izstrādā gridtīkla prakses standartus. Standartu izstrāde gan neiet pārāk ātri, jo ir grūti par tiem vienoties. Šis forums arī organizē regulāras speciālistu konferences, kurās apmainās ar grid tīkla veidošanas un izmantošanas pieredzi. (http://www.ogf.org/)

Kam lielāks Grid, tas lielāks zinātnieks

Akadēmisko grid tīklu veidošana rit pilnā sparā. Tā nekādā ziņā netiek uztverta kā atsevišķu entuziastu vai organizāciju uzdevums. Nevar pat teikt, ka to veido valstis – pašlaik to jau veido kontinenti. Visaktīvāk tas notiek ASV, kur strādā grida tīkls Teragrid, kas nodrošina zinātniekiem iespēju paralēli strādāt uz superdatoriem. Šis tīkls tiek saukts par atvērtu zinātnisko atklājumu veikšanas infrastruktūru, t.i., amerikāņi tagad zinātnisko atklājumu veikšanu ir mehanizējuši.
 
Eiropas Savienībā Eiropas mēroga grid tīkls ir likts zinātnes tālākās attīstības koncepcijas pamatā, kā arī tiek paredzēta tā plaša komerciāla izmantošana. Grid tīkls tiek uzskatīts par Eiropas pētījumu telpas (European Research Area) stūrakmeni, kura attīstībai tika izdalīti lieli līdzekļi Ietvarprogrammās (FP5 un FP6) un tiek izdalīti arī Ietvarprogrammā FP7. Jāuzsver, ka gan Eiropas pētījumu telpas, gan gridtīkla attīstības politikā tiek pasvītrots starptautiskās sadarbības svarīgums ne tikai Eiropas, bet arī visas pasaules līmenī.

… ir jānodrošina Eiropas Savienībā “piektā brīvība” – “zināšanu pārvietošanās brīvība”. Ar to tiktu papildinātas četras Līgumā paredzētās brīvības – brīva preču, pakalpojumu, kapitāla un darbaspēka pārvietošanās. ES zinātnes un pētījumu komisārs J.Potočniks, 2007.g. 4.maijs.