SākumlapaJūsuLapas karte En
Sākums > EGI-InSPIRE projekts  
EGI-InSPIRE projekts

Ar 2010.gada 1.maiju ir uzsākts jauns projekts: EGI-InSPIRE (līguma numurs: RI-261323). Tā mērķis ir turpināt EGEE, BalticGrid un BalticGrid-II projektos iesākto - sadarbojoties starp Nacionālajām Grid iniciatīvām, izveidot un uzturēt ilgtspējīgu Grid infrastruktūru visā Eiropā, kas būtu pieejama visiem Eiropas zinātniekiem neatkarīgi no to atrašanās vietas un dotu iespēju veikt liela apjoma datu apstrādi. Projekts tapis sadarbojoties Nacionālo Grid Iniciatīvu un Eiropas Starptautisko pētījumu organizācijām (CERN – the European Organisation for Nuclear Research un EMBL – the European Molecular Biology Laboratory).

Projektā ir iesaistītas 50 institūcijas no vairāk kā 40 valstīm (37 Nacionālās Grid iniciatīvas, 2 Eiropas starptautiskās zinātniskās organizācijas un 8 parteri no Āzijas valstīm).
 
EGI-InSPIRE veiksmīgi apvieno dažādas dalītās skaitļošanas infrastruktūras, piemēram mākoņskaitļošanu, superdatorus un darbstaciju grid tīklus, lai kopējie ieguvēji būtu visa Eiropas Zinātniskā sabiedrība.
 
EGI-InSPIRE koordinē pāreju no projekta balstītās sistēmas (EGEE - sistēmas) uz ilgtspējīgu vis-Eiropas e-Infrastruktūru. Četru gadu ilgais projekts atbalsta augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC - high-performance computing) un augstas caurlaidspējas skaitļošanas (HTC - high-throughput computing) grid tīklus.
 
EGI-InSPIRE apkopo lietotāju prasības un nodrošina savu atbalstu gan esošajiem, gan potenciālajiem grid lietotājiem, piemēram, elementārdaļiņu fiziķiem, ķīmiķiem, valodniekiem, biologiem.
 
Latviju šajā projektā pārstāv LU MII - Latvijas Nacionālās Grid iniciatīvas pārstāvis. LU MII projektā kopā ar citiem partneriem veic dažādus uzdevumus drošības jomā, klasteru uzraudzībā, programmu atjaunošanā, kā arī informē Latvijas sabiedrību par jaunumiem Grid attīstībā gan Latvijā, gan pasaulē, publicējot rakstus medijos vai organizējot izglītojošus seminārus. LU MII darba grupa piedalās gan EGI-InSPIRE projekta ietvaros rīkotajos semināros, gan arī citos Grid semināros, konferencēs dažādās valstīs.